• Post category:Informacje

Szanowni Państwo,
P.T. Koleżanki i Koledzy, Drodzy Doktoranci i Studenci,

gorąco zapraszam do A-3, w piątek, 14. października  o godz. 9.00, na wyjątkową uroczystość – odsłonięcie tablicy upamiętniającej Pana Profesora Adama Bielańskiego, którego imię Senat AGH nadał temu budynkowi (Uchwała nr 81/2020, z 24. kwietnia 2020 r.).

Odsłonięcia dokona JM Rektor AGH Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Lis.

Po tej uroczystości nastąpi pierwsza część Konferencji Chemia’2022 – Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych (B-8, Aula, od 10.30 do ok. 11.20), podczas której o Panu Profesorze będą mówić przedstawiciele trzech krakowskich jednostek, w których Pan Profesor pracował.

Pan Profesor Adam Bielański, wybitny fizykochemik, uznawany za twórcę polskiej szkoły katalizy, osobowość wielowymiarowa, niezwykle zasłużona dla wielu pokoleń polskich i krakowskich naukowców, to jeden z głównych twórców Naszego Wydziału, a w nim także – Katedry Chemii Nieorganicznej. Był Dziekanem Wydziału w latach 1950-52, a od 1952 roku – prorektorem AGH ds. dydaktycznych. Budował Nasz Wydział do 1964 roku, w którym przeniósł swoją główną aktywność na Uniwersytet Jagielloński, pozostając z nami w bardzo dobrych relacjach, również naukowych.

Pan Profesor był także prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego – pełnienie tej funkcji przypadło na trudny okres, obejmujący rok 1968 i kolejny. Dzięki Panu Profesorowi uratowano wtedy od represji i złamania życia wielu studentów, uczestniczących w protestach przeciwko ówczesnej władzy totalitarnej.

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie stanowiło bariery dla działalności naukowej Pana Profesora. Więcej – objął nią szerzej kolejną instytucję – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (dzisiaj – imienia Prof. Jerzego Habera – wieloletniego dyrektora Instytutu, też w przeszłości pracującego na Naszym Wydziale). Był naukowo aktywny do końca swego długiego, bo 104-letniego, życia (1912-2016).

Wśród wielu osiągnięć Pana Profesora na szczególne podkreślenie zasługuje autorstwo wspaniałych podręczników. Jeden z nich,  Podstawy chemii nieorganicznej, wielokrotnie wznawiany, ma fundamentalne znaczenie dla edukacji kolejnych generacji studentów chemii oraz kierunków wymagających gruntownej znajomości chemii, a także specjalistów wielu profesji odwołujących się do wiedzy chemicznej. Kto z nas nie zawdzięcza lekturze tej książki poszerzenia swoich horyzontów…

Uczcijmy, proszę, swoją obecnością na uroczystości oraz Konferencji pamięć Pana Profesora Adama Bielańskiego – podziękujmy Mu w ten sposób za zasługi dla Naszego Wydziału i za Jego wspaniałą osobowość.

Dziekan