• Post category:Informacje

14 października br. odbyło się uroczyste nadanie budynkowi A-3 imienia profesora Adama Bielańskiego, który był współtwórcą, dziekanem  i wieloletnim pracownikiem Naszego Wydziału. Pan Profesor został patronem budynku na mocy uchwały Senatu AGH, podjętej z inicjatywy Dziekana Wydziału WIMiC.

Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie: JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Dziekan Wydziału dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH oraz członkowie rodziny śp. prof. Adama Bielańskiego.

Uroczystość odbyła się podczas Zjazdu Dziekanów Wydziałów Chemicznych z całej Polski, a wśród uczestników uroczystości byli JM Rektorzy Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. inż. Piotr Stepnowski i Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, a także pracownicy Naszego Wydziału i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. prof. Jerzego Habera w Krakowie – jednostek, w których Pan Profesor prowadził działalność badawczą i dydaktyczną.