2019 01 p. 33-44

Spoiwo geopolimerowe z prażonej gliny o umiarkowanej zawartości kaolinu
Alkali activated clay of moderate kaolin content

Rafik Abbas, Mona Aly, Hanaa. Y. Ghorab

Cytować jako / Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.1.4

Glinę prażoną z 30% zawartością reaktywnej krzemionki aktywowano alkalicznie w temperaturze pokojowej mieszaniną krzemianu sodu i wodorotlenku sodu, w proporcjach Na2O/Al2O3 od 1,2 do 1,7 oraz H2O/Na2O od 10 do 6. Uzyskane zaczyny geopolimerowe badano w ciągu jednego roku dojrzewania. Pomimo względnie małego stosunku SiO2/Al2O3 wynoszącego 2,06; Na2O/Al2O3 równego 1,4 oraz H2O/Na2O wynoszącego 8, wytrzymałość na ściskanie po trzech dniach i po roku wynosiła odpowiednio 39 i 80 MPa. Z betonu geopolimerowego z powodzeniem wzniesiono prototypowy budynek, co przyczyniło się do popularyzacji geopolimerów w Egipcie. Wytrzymałość fundamentów na ściskanie po 3 i 28 dniach wynosiła odpowiednio 11 i 35 MPa, pomimo zwiększonej ilości wody zarobowej w porównaniu do zaczynów, w celu zapewnienia odpowiedniej urabialności. Uzyskane wyniki stanowią dobrą informację odnośnie do przyszłych konstrukcji geopolimerowych, w Egipcie.

Metakaolin clay of 30% reactive silica was alkali activated by blends of sodium silicate and sodium hydroxide using Na2O/Al2O3 = 1.2 to 1.7 and H2O/Na2O = 10 to 6. at room temperature. The geopolymer pastes obtained was investigated for durations up to one year. In spite of the relatively low SiO2/Al2O3  ratio of 2.06, 3 days and one year strength of 39 and 80 MPa are obtained at Na2O/Al2O3 = 1.4 and H2O/Na2O ~ 8. A successful prototype of geopolymer concrete building was realized to introduce the geopolymer application in Egypt. A geopolymer concrete foundation with 3-days and 28-days strength of 11 and 35 MPa was achieved with lower ratios than those used in the pastes and an with increased amount of water to insure the workability. The results are good reference for the achievement of geopolymer construction of better properties in the future, in Egypt.