2019 05 p. 361

NOWOCZESNE ZASTOSOWANIA ABK W EUROPIE I NA ŚWIECIE

MODERN APPLICATION OF AAC IN EUROPE ANDWORLDWIDE

T. SCHOCH

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.5.3

Prześledzenie drogi od wynalezienia i wyprodukowania pierwszego termoizolacyjnego elementu murowego do używanych obecnie nowoczesnych materiałów ściennych pokazuje, jak genialny pomysł połączenia właściwości dwóch podstawowych materiałów budowlanych przekształcił się w system, który obecnie nazywamy ABK. Czym są te dwa materiały? Jaka była przyczyna? Jak to się zaczęło i dokąd zmierza? Niniejszy dokument opisuje ewolucję produktu, aby zilustrować, w jaki sposób ABK przyczynił się do rozwoju energooszczędnych budynków na całym świecie, spełniając jednocześnie wszystkie wymagania i ograniczenia ekonomiczne.

Tracing the route from the invention of the first manufactured thermally insulating masonry unit to the high-tech wall materials used today, shows how the brilliant idea of combining the properties of two essential building materials has evolved into the system we now call AAC. What are these two materials? What were the drivers? How did it start and where is it heading? This paper goes beyond the mere evolution of a product to illustrate how AAC has contributed to the development of cost-effective and energy-efficient buildings around the world under different requirements and economical constraints.