Wydział IV Nauk Technicznych PAN dnia 17 listopada 2022 r. zadecydował o przyznaniu sześciu równorzędnych nagród naukowych Wydziału IV.

Jedną z laureatek została dr inż. Katarzyna RECZYŃSKA-KOLMAN z Katedry Biomateriałów i Kompozytów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Dr inż. Katarzyna Reczyńska-Kolman uzyskała nagrodę  za pracę doktorską pt. „Inhalable anticancer drug delivery systems based on fatty acids and magnetic nanoparticles” i pięć prac powiązanych z pracą doktorską oraz dwa patenty krajowe

Uroczyste wręczenie nagród naukowych PAN odbyło się 1 grudnia 2022 r., w Pałacu Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1 w Wydziale IV.

Serdecznie Gratulujemy!

 link: https://pan.pl/blog/nagrody-naukowe-wydzialu-iv-nauk-technicznych-pan-w-roku-2022/