2019 04 p. 259

Kruszywo xonotlitowe, część I: Synteza hydrotermalna

Xonotlite aggregate, part I: hydrothermal synthesis

K. DUDEK, J. PODWÓRNY

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.4.1

W związku z dużym perspektywicznym znaczeniem xonotlitu dla gospodarki narodowej, podjęto badania jego syntezy hydrotermalnej. W doświadczeniach stosowano powszechnie dostępne surowce, z mianowicie piasek kwarcowy, zmielony do wielkości cząstek mniejszych od 0,2 μm, oraz wapno hydratyzowane. W celu całkowitego usunięcia węglanów wapno prażono w temperaturze 1000°C, a syntezę xonotlitu prowadzono w atmosferze argonu. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że synteza hydrotermalna pod ciśnieniem 3 MPa i w czasie, wynoszącym 10 godzin pozwala na otrzymanie krystalicznego xonotlitu, o pokroju pręcikowatym. Natomiast wydłużenie czasu syntezy do 24 godzin zmienia znacznie morfologię xonotlitu i wielkość kryształów.

In connection with the perspective importance of xonotlite for the national economy, the study of its thermal synthesis, was undertaken. In the experiments the commonly accessible raw materials were used, namely the quartz sand, ground to the particles sizes under 0.2 μm and slaked lime. In order to totally eliminate the carbonates from lime, it was preliminary burned at 1000oC and the xonotlitu synthesis was conducted in the argon atmosphere. The experiments have shown that the hydrothermal synthesis, under the pressure of 3 MPa and during the period of 10 hours, is sufficient for the crystalline xonotlite formation, with the fibrous morphology. However, the time elongation to 24 hours, was changing very much the crystals sizes and morphology.