Issue 4 – 2019


Kruszywo xonotlitowe, część I: Synteza hydrotermalna
Xonotlite aggregate, part I: Hydrothermal synthesis

K. DUDEK, J. PODWÓRNY


Środowiskowe aspekty rozwoju zrównoważonego w przemyśle cementowym: działania komunikowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce
Environmental aspects of sustainable development in the cement industry: activities communicated by enterprises functioning in Poland

J. ŁAPIŃSKA, I. ESCHER, G. KĄDZIELEWSKI, P. BRZUSTEWICZ


Podwójna karta CUSUM do kontroli jakości rodziny betonu
Dual CUSUM chart for the quality control of concrete family

I. SKRZYPCZAK, L. BUDA-OŻÓG, J. ZIĘBA


Przewidywanie temperatury twardnienia i naprężeń termicznych w fundamencie śluzy
Prediction of hardening temperature and thermal stresses in a sluice foundation

A. ŻMIJ, B. KLEMCZAK, L. M. AZENHA, D. SCHLICKE


Wpływ rodzaju kruszywa lekkiego na właściwości drobnokruszywowych betonów izolacyjno-konstrukcyjnych
Types of lightweight aggregate and their effect on the properties of fine-aggregate structural-insulating concrete

L. DOMAGAŁA


Wpływ położenia prętów zbrojeniowych na ich wiązanie z wysokowartościowym, samozagęszczającym się betonem
Effect of reinforcing bars location on their bond in High Performance Self-Compacting Concrete

P. DYBEŁ


Skuteczność hydrofobizacji poprzez zastosowanie domieszek krzemoorganicznych w zaprawie cementowej
The effect of hydrophobic treatment by organosilicon admixtures of cement mortar

K. GRABOWSKA, M. KONIORCZYK