Issue 4 – 2020 (25)


Pages: 261 – 274

Propozycja wdrożenia koncepcji „lean construction” opartej na znormalizowanych systemach zarządzania jakością w organizacjach branży budowlanej

The proposition of implementing the lean construction concept based on normalized quality management systems in the organizations operating in the construction industry

M. Bugdol, B. Goranczewski, G. Kądzielawski, G. Pakuła

doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.4.1


Pages: 275 – 281

Kruszywo xonotlitowe – część II: Charakterystyka produktów syntezy

Xonoltlite aggregate – part II. Properties of synthesis products

K. Dudek, J. Podwórny

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.4.2


Pages: 282 – 291

Mechaniczne właściwości kompozytu cementowego z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Mechanical properties of engineered cementitious composites developed with silica fume

N. Arivusudar, S. Suresh Babu

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.4.3


Pages: 292 – 305

Zaprawa geopolimerowa z popiołu lotnego aktywowanego Na2SiO3 i NaOH o bardzo dużej wytrzymałości

Very high strength Na2SiO3 and NaOH activated fly ash based geopolymer mortar

İ.İ. Atabey, O. Karahan, C. Bilim, C.D. Atiş

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.4.4


Pages: 045 – 051

Beton z proszków reaktywnych z zastosowaniem cementu hutniczego

Reactive powder concrete with the blastfurnace slag cement

G. Janus, S. Grzeszczyk

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.4.5


Pages: 316 – 329

Badanie właściwości mechanicznych betonu z dodatkiem pyłu marmurowego

Experimental study on mechanical properties of concrete with marble dust

A. Bazrafkan, A. Habibi, A. Sayari

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.4.6


Pages: 329 – 342

Badania oporności elektrycznej zbrojonego betonu klasy XD3 z azotanem wapnia i superplastyfikatorami pod kątem korozji zbrojenia powodowanej przez chlorki

Investigations on the resistivity of XD3 reinforced concrete for chloride ions and corrosion with calcium nitrate inhibitor and superplasticizers

S. A. Abdulsada, T. I. Török

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.4.7