Issue 5 – 2020 (25)


Pages: 348 – 357

Belit w cementach o małej emisji CO2 w procesie klinkieryzacji

Belite in cements with low emission of CO2 during clinker formation

Marek Gawlicki

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.5.1


Pages: 358 – 366

Wpływ cyklicznego zamrażania i rozmrażania betonu nienapowietrzonego na przepuszczalność gazów

The influence of cyclic water freezing on gas permeability of non-air-entrained concrete

Alicja Wieczorek, Dalia Bednarska, Marcin Koniorczyk

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.5.2


Pages: 367 – 375

Właściwości betonu z dodatkiem kruszywa z żużla pomiedziowego

Properties of concrete with the addition of copper slag aggregate

Jacek Korentz, Robert Jurczak, Filip Szmatuła

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.5.3


Pages: 376 – 389

Badania wpływu wzmocnienia murów z ABK za pomocą zaprawy cementowej z włóknami

The effect of the strengthening of AAC masonry walls using FRCM system

Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Wojciech Mazur, Remigiusz Jokiel

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.5.4


Pages: 390 – 403

Badanie dotyczące mikrostruktury zrównoważonych zapraw z cementu wieloskładnikowego

The study of the microstructure of sustainable composite cement-based mortars

Chandra Sekhar K, P. Rathish Kumar

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.5.5


Pages: 404 – 415

Wstępne badania wpływu gęstości na wytrzymałość na zginanie rdzenia płyt gipsowo-kartonowych

Preliminary studies on the effect of core density on plasterboard core strength

Jakub Gajski, Katarzyna Foltyńska, Agnieszka Bogobowicz, Marcin Wieteska, Ryszard Lech

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.5.6


Pages: 416 – 427

Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych zawierających granulowany żużel wielkopiecowy, zeolit i wapień

Performance of multicomponent Portland cements containing granulated blast furnace slag, zeolite, and limestone

Myroslav Sanytsky, Aleksandr Usherov-Marshak, Tetiana Kropyvnytska, Iryna Heviuk

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.5.7