Issue 3 – 2019


WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE GLIN Z DODATKIEM POPIOŁU LOTNEGO KRZEMIONKOWEGO I WAPIENNEGO
COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF CLAYS TREATED BY SILICEOUS AND CALCAREOUS FLY ASH

L. BULÍKOVÁ, F. KRESTA


WYKORZYSTANIE NAKŁADEK BETONOWYCH NA NAWIERZCHNIE DROGOWE DO ZMNIEJSZENIA ILOŚCI MIEJSKICH WYSP CIEPŁA – TECHNOLOGIA „WHITETOPPING”
REDUCTION OF URBAN HEAT ISLANDS WITH WHITETOPPING

S. KRISPEL, M. PEYERL, G. MAIER, P. WEIHS, E. MURSCH-RADLGRUBER, CH. GÜTZER


BADANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DROBNEJ FRAKCJI Z RECYKLINGU GRUZU BETONOWEGO JAKO DODATKU DO CEMENTU
STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING MODIFIED FINE FRACTION OBTAINED FROM RECYCLED CONCRETE RUBBLE AS CEMENT ADDITIVE

K. RAJCZYK, G. JANUS, A. KALICIAK, D. BRUKHANSKA


KOROZJA ZACZYNU Z ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO W WODNYM ROZTWORZE NH4Cl
CORROSION OF BLASTFURNACE SLAG PASTE IN AQUEOUS SOLUTION OF NH
4Cl

B. SŁOMKA-SŁUPIK, J. PODWÓRNY, B. TRYBALSKA


ZASTOSOWANIE CEMENTU WYSOKOGLINOWEGO DO SPORZĄDZANIA ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH W TECHNOLOGIACH WIERTNICZYCH
USE OF CALCIUM ALUMINATE CEMENTS AS BINDERS IN SEALING SLURRIES FOR DRILLING TECHNOLOGIES

M. KREMIENIEWSKI, S. STRYCZEK


WPŁYW DOMIESZKI REDUKUJĄCEJ SKURCZ ORAZ WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH NA SKURCZ BETONU PRZY WYSYCHANIU
THE EFFECT OF SHRINKAGE REDUCING ADMIXTURE AND POLYPROPYLENE FIBERS ON DRYING SHRINKAGE BEHAVIOUR OF CONCRETE

A. MARDANI-AGHABAGLOU, M. İLHAN, S. ÖZEN


BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU Z PRZETWORZONYM KRUSZYWEM Z RECYKLINGU
A STUDY OF CONCRETE STRENGTH WITH PROCESSED RECYCLED AGGREGATE

H. KASAGANI, T. SALI, C.B.K. RAO


POWSTAJE SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


SYSTEM BUDOWY H+H

H+H Polska Sp. z o. o.


BETON WALCZY ZE SMOGIEM. POWSTAŁ ZIELONY PUNKT NA MAPIE WARSZAWY

Górażdże Cement S.A.